НОВІ ГРУПИ АНГЛІЙСЬКОЇ - ВЖЕ З 10.09.2023!!!

Русский язык Українська мова
Реєстрація Вхід

» Іноземна мова для дорослих

Іноземна мова для дорослих

Програма загального курсу англійської мови націлена на опанування та вдосконалення основних лексичних та граматичних складових англійської мови. В ході навчання формуються навички говоріння, письма, читання, аудіювання. Особлива увага приділяється комунікативним аспектам мовлення.
Загальний курс англійської мови складається з 6 рівнів – Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced.

Час, відведений на вивчення одного рівня загального курсу англійської мови, варіюється від 90 акад. годин (рівень Starter) до 120 академ. год.

При підготовці занять та навчанні у групах ми використовуємо найсучаснішу методичну та навчальну літературу: Clockwise, Cutting Edge, Opportunities, Language to go, Project.

Назва рівня Знання, навички та вміння, набуті наприкінці курсу
Початковий Starter
 • Перший рівень є основним, базовим, він повинен закласти грунтовні основи для подальшого вивчення мови.
 • Cпілкування обмежується найпростішими структурами та лексикою (дається поняття про прості часові форми, правила вживання іменників, займенників, числівників тощо).
 • Студенти оволодівають фонетикою англійської мови, вчаться правильно вимовляти слова і фрази.
 • Засвоєння лексичного та граматичного мінімумів цього рівня дозволяє спілкуватися у найпростіших побутових ситуаціях.
Початковий Elementary
 • Студенти спроможні спілкуватись на базовому рівні та можуть давати собі раду у простих ситуаціях в англомовному середовищі, наприклад здійснювати прості трансакції в магазинах, на пошті або в банках, надавати просту інформацію про подорож, користуватись громадським транспортом, купувати квитки, запитувати про щоденні товари та послуги тощо; cприйняття мови у них обмежене, але закладено фунтамент для подальшого вивчення мови.
 • Розмовні навички розвиваються протягом обговорення життєвих тем та ситуацій.
 • По завершенню курсу студент зможе підтримувати спілкування із співрозмовником у межах визначеної теми, використовуючи для цього відповідні зразки мовленнєвого етикету, прийнятого в країні, мова якої вивчається.
Нижче середнього Pre-Intermediate
 • Студенти можуть адекватно спілкуватись у простих щоденних ситуаціях, володіти достатньою кількістю лексичних одиниць для висловлювання у межах визначеної сфери спілкування.
 • Лексичний запас та спроможність маніпулювати граматичними структурами знаходяться на рівні, який дозволяє сприймати усну та письмову англійську мову.
 • Вивчаються основні правила орфографії та пунктуації для оформлення писемного повідомлення.
 • Засвоюються найпоширеніші фрази та сталі вирази розмовної мови.
Середній Intermediate
 • Студенти цього рівня все ще продовжують формувати лексичний запас та граматичні навички, але спроможні висловлювати свої думки у простих щоденних ситуаціях.
 • Вони починають ефективно сприймати на слух та читати аутентичні матеріали а також розвивають здібність висловлюватися за допомогою більш складних конструкцій.
 • Найбільша увага приділяється удосконаленню та розвитку письмових навичок студентів (написання листівок, звітів, резюме і т.і.).
 • Вивчаються більш складні граматичні структури (побудова складних речень, узгодження часів, умовні речення тощо).
 • Студенти оволодівають навичками аргументації власних думок щодо широкого кола питань англійською мовою.
Вище середнього Upper Intermediate
 • Студенти цього рівня спроможні висловлюватися досить бігло, застосовуючи широкий діапазон лексики та вдало використовуючи усі основні граматичні структури.
 • Формуються навички ведення дискусії, удосконалюються навички аудіювання, що дозволяє проводити бесіду з носієм мови навіть тоді, коли його мовлення надто швидке або багатослівне.
 • Студент може досить невимушено діяти у складніших ситуаціях спілкування та вступати в діалог з носієм мови (давати поширений опис повсякденних аспектів свого життя, досвіду роботи або навчання, висловлювати власне ставлення до обговорюваної теми).
 • Більш поглиблено вивчаються складні граматичні та лексичні структури (герундій, інфінітив, узгодження часів, умовні речення тощо), які постійно відпрацьовуються у ході розмовної практики.
Високий Advanced
 • Студенти можуть вільно спілкуватися і дискутувати на різні теми, сприймати на слух швидке і не дуже чітке мовлення, вести ділову та особову переписку.
 • Студенти цього рівня розвивають розуміння та можливість використання складнощів та тонкощів мови, хоча все ж потребують деякого вдосконалення.
 • Поглиблюється та вдосконалюється лексичний запас, якого буде достатньо, щоб комфортно відчувати себе у спілкуванні з іноземцями. Студенти вдосконалюють навички аудіювання, говоріння і правопису.
 

Вивчення іноземних мов

 • Англійська
 • Німецька
 • Французька
 • Польська
 • Російська