НОВІ ГРУПИ АНГЛІЙСЬКОЇ - ВЖЕ З 10.09.2023!!!

Русский язык Українська мова
Реєстрація Вхід

» Методика навчання

Методика навчання

Методичні засади навчального процесу

Психологам та педагогам давно відомо, що ефективність навчання та запам’ятовування суттєво залежить від власної практичної діяльності людини: на «лекційному» рівні (коли людина сприймає інформацію лише на слух) ефективність навчання складає лише 10 % від загального обсягу матеріалу. При застосуванні у навчанні семінарів (тобто обговорення та аналізу інформації) людина опановує 30% пропонованого матеріалу.

За умови, що людина в процесі навчання зможе «випробувати» отриману інформацію (лабораторна, імітація практичної діяльності), спробує її застосувати та набути власний досвід по її використанню, - ефективність засвоєння матеріалу зростає до 70 % від пропонованого обсягу.

Більший відсоток (до 80-100 %) володіння певними знаннями та навичками можливий тільки за умови повсякденного їх застосування у практичній діяльності людини (стосовно іноземної мови – щоденне спілкування з носіями мови, або проживання в англомовній країні).

Для поліпшення процесу навчання - підвищення ефективності вивчення іноземної мови та забезпечення комфортних умов навчання – ми пропонуємо Вам ефективну віртуально-тренінгову методику, яка дозволяє опанувати англійську мову на бажаному рівні у мінімальні строки! Заняття проходять у вигляді семінарів-тренінгів, де 75% навчального часу приділяється розмовній практиці, а саме - формуванню та розвитку навичок застосування англійської в реальних життєвих ситуаціях.

Цей метод навчання вже довгий час успішно використовується провідними школами світу і зарекомендував себе як найефективніший серед відомих на сьогодні.

Невеликі групи по 8-12 осіб дозволяють створити комфортну атмосферу для спілкування - так зване мовне середовище. Така кількість людей у групі стає передумовою створення продуктивної конкурентно-групової діяльності та оптимального робочого на навантаження. Весь процес навчання заснований на максимальній участі наших студентів у груповій діяльності, на засвоєнні матеріалу саме під час занять. Це дає змогу скоротити до мінімуму кількість домашніх завдань!

Вся програма навчання побудована на принципі частотності. Той матеріал (лексика та граматика), який найчастіше використовується в живій мові і є найбільш корисними для спілкування, - вивчається й тренується в першу чергу. Було підраховано, що пересічний англієць протягом життя застосовує для свого повсякденного спілкування не більше п’яти тисяч слів, - це близько одного проценту(!) всього словникового запасу англійської мови! В нашому курсі ми виокремили найбільш суттєві для вивчення слова – саме ті, які обов’язково й у першу чергу знадобляться Вам для спілкування!

Наша методика використовує метод "занурення” в атмосферу іноземної мови, наші заняття проходять лише тією мовою, яку Ви вивчаєте!

На початкових рівнях з нашими студентами працюють вітчизняні викладачі, на більш складних - носії мови із англомовних країн.

Навчання англійській мові в центрі «СТАТУС» спрямоване на розвиток всіх мовних складових, а саме:

  • мовлення (speaking) - здатність висловлювати думки та емоції справжньою «живою» мовою;
  • аудіювання (listening) - можливість сприймати та розуміти мову на слух;
  • читання (reading) - здатність розуміти, усвідомлювати та запам'ятовувати тексти та усні повідомлення;
  • письмо (writing) - спроможність переносити думки на папір англійською мовою, вести неформальне та офіційне листування;
  • користування мовою (use of English) - знання та використання граматики та конструкцій в англійській мові.

Принцип рівневості

Курс вивчення іноземної мови побудований за принципом рівневості. Ми пропонуємо Вам шість рівнів навчання: Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced.

Кожен рівень розрахований в середньому на 120 академічних годин (3-4 місяці навчання). З якого саме етапу почнете займатися Ви, залежить від наявного рівня Ваших знань і вмінь. Попереднє безкоштовне тестування дозволяє вибрати потрібну саме Вам програму навчання та рівень її складності. Для тих, хто ніколи не вивчав англійську мову, передбачений додатковий етап Starter, розрахований на 100 академічних годин (3 місяці навчання). На цьому етапі навчання формуються навички вимови, вивчаються самі необхідні слова й граматичні конструкції.

Рівневий підхід дозволяє сконцентруватися на завданнях, які постають саме перед вами, не витрачати час на пояснення того, що ви вже знаєте, і не подавати інформацію, яка поки для вас буде зайвою й незрозумілою. Ми діємо за принципом: дати слухачеві необхідну й достатню інформацію так, щоб розвиток як лексичних, так і граматичних елементів англійської мови був планомірним, ефективним і не створював при цьому негативних переживань з приводу незрозумілого (поки що) матеріалу.

Принцип комплексності

Пропонований Вам курс навчання є комплексним. Це означає, що він націлений на активне формування всіх навичок, необхідних для впевненого володіння англійською мовою - мовлення, розуміння на слух (аудіювання), читання й писемних навичок. Швидко досягти цієї мети допомагають методичні матеріали та навчальні посібники, які спеціально підібрані фахівцями центру «СТАТУС».

Кожний слухач на початку занять отримує під заставу навчальний методичний комплекс, необхідний для занять, й протягом навчання отримує можливість користуватися матеріально-методичною базою курсів «СТАТУС». Після закінчення навчання студентам курсів повертаються гроші із застави, а спеціальний робочий зошит, який Вам допомагав в ході занять, назавжди й безкоштовно залишається з Вами.

Принцип частотності

Пропоновані для навчання курси враховують і принцип частотності. Той матеріал (лексика й граматика), який частіше зустрічається в живій мові і є найбільш корисним для спілкування, вивчається й тренується в першу чергу.

Коли ми спілкуємося мовою у повсякденному житті, то виявляється, що одні слова й граматичні конструкції вживаються більш часто, ніж інші. Що стосується лексики, то існують навіть спеціальні словники, де всі слова англійської мови ранжирувані по частоті їхнього використання. Було підраховано, що середній англієць протягом всього життя використовує для повсякденного спілкування не більше п'яти тисяч слів, - близько одного відсотка(!) з усього словникового запасу англійської мови.

У нашому курсі ми вибрали найбільш важливі для вивчення слова, такі, які обов'язково й у першу чергу знадобляться Вам для спілкування. Тому ми гарантуємо, що навіть ті, хто раніше не вивчав англійську мову, пройшовши перший щабель нашого курсу Starter, зможуть без проблем порозумітися, навіть відправившись подорожувати у англомовну країну.

Крім лексики, у нашому центрі граматика вивчається дрібними блоками-моделями. Це дає можливість вивчати самі уживані (нехай навіть і складні) форми мови вже навіть на найпершому рівні.

Принцип системності

Граматика - це основа мови, це структура слова, словосполучення й речення й спосіб вираження суттєвих зв'язків. Це "спосіб мислення" носія мови, своєрідна "карта", що є описом навколишнього світу. Граматика - це не тільки правильність Вашого мовлення, але й успішне рішення зворотнього завдання - уміння зрозуміти, про що саме говорить Ваш співрозмовник. Граматична система мови дається у вигляді моделі, простої і зручної для засвоєння. Матеріал пояснюється максимально доступно, легко запам'ятовується. У цілому на постановку граматичної системи мови в курсі витрачається приблизно 10% часу, і це дає змогу сформувати саме ті, «живі» моделі спілкування, які використовуються як в усній, так і в писемній англійській по всьому світі.

Принцип випередження

Найбільш необхідні для спілкування фрази й так звані "формули мовного етикету" (Conversational Formulas) часто зустрічаються у ситуаціях до того, як вони почнуть вивчатися за «академічною» програмою.

Принцип випередження є логічним продовженням принципу частотності: в першу чергу – найголовніше, найнеобхідніше. Уже з перших кроків Ви навчитесь знайомитись, вітатись, прощатись, підтримувати розмову й ставити найнеобхідніші запитання. Поступово список таких необхідних "кліше" буде розширюватися.

Принцип закріплення матеріалу

У курсі передбачена спеціальна система повторення, що дозволяє гарантувати, що Ви не забудете те, чому навчилися, навіть якщо після закінчення курсу навчання Ви не користуєтеся мовою активно. На заняттях через певні проміжки часу передбачене повторення вивченої лексики.

Дослідження показують, що через 9 годин людина забуває 70% вивченої інформації. Для того, щоб такого не відбувалося, на нашому курсі передбачені спеціальні вправи для повторення вивченого. Книга для студента побудована так, щоб найбільш важливі граматичні конструкції й нові слова зустрічалися не рідше, ніж один раз на кожних 4 сторінках.

Вивчення іноземних мов

  • Англійська
  • Німецька
  • Французька
  • Польська
  • Російська